Fraskrivningsklausul om lokal valuta

Vær oppmerksom på at bud i euro omgjøres til et avrundet beløp i din lokale valuta, basert på dagens valutakurs (oppdateres hver natt ved midnatt). Endringer i valutakursen på dagtid vil derfor ikke vises i beløpet for lokal valuta inntil valutakursen har blitt oppdatert neste dag.